Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


Koukněte na celý odstavec, je děsivý

 „Pane profesore,“ začal Harry, když se Lockhart chystal k odchodu. „Vaše sláva je nejspíš něco jako být v soutěži oblíbenosti. Ano, vaše knihy podrobně popisují dobrodružství s Yettim, vlkodlaky, upíry a dalšími druhy kouzelných tvorů, ale… to vše je irelevantní/to vůbec není důležité, že? Vaši čtenáři je/ty knihy nekupují proto, že by jim na tom všem záleželo. Jen vás prostě mají rádi a vaše hrdinské činy jsou jen výmluvou, aby se o vás dozvěděli víc a aby vás udrželi na očích veřejnosti/a abyste zůstal na očích veřejnosti. Dbáte o to, abyste byl stále v podvědomí lidí, proto vyhráváte soutěže typu Týdeník čarodějek, jak jste se zmínil. Je to chytrá strategie, a pokud neuděláte něco opravdu pitomého, měla by se v průběhu času vyvíjet a udržet vás na očích veřejnosti tak dlouho, jak budete chtít.“

"Professor," Harry began as Lockhart was about to walk away. "Your style of fame seems to be to be the popularity contest kind. I mean, yes, your books detail the adventures of you dealing with Yeti, Werewolves, Vampires, and several other assortments of magical creatures but…that all seems to be besides the point, isn't it? Your readers don't buy the books because they really care about all of that, they just like you and your heroic deeds are just an excuse for them to get to hear more about you and keep you in the public eye. You make sure that you're always in the back of people's minds by winning contests like the Witch Weekly one you told me about. It's quite a clever strategy and if you don't do something really stupid, it should be able to evolve with the times and keep you in the public eye for as long as you choose to be so."
Posted By: Lupina on 27.03.2018 - 10:36:11 (Views: 91)Návrhy a pripomienky:
francezkaw
10.03.2018 - 19:47:34

"Profesore" začal Harry, když se Lockhart chystal k odchodu. "Vypadá to, že vaše sláva je typu Soutěž popularity. Chci říct,ano, vaše knihy podrobně popisují vaše dobrodružství s Yetti, vlkodlaky, upíry a několika dalšími druhy magických stvoření ale...to není pointou, že? Vaši čtenáři si nekupují ty knihy protože se o to zajímají, prostě vás mají rádi a vaše hrdinské skutky jsou pro ně jen omluvou, aby se o vás doslechli víc a aby vás udrželi na očích. Ujišťujete se, aby jste stále byl vzadu v myslích lidí vyhráváním soutěží jako je ten o nejmagičtjší úsměv, o které jste mi říkal. Je to celkem chytrá strategie a pokud neuděláte něco hloupého, měla by se časem rozvíjet a udžet vás na očích tak dlouho, jak jen budete chtít."
Lupina
27.03.2018 - 10:12:43

Oslovení profesora musí být Pane profesore, nebo Profesore Jméno.This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.