Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


Sabine was over by her mum, playing with some of the younger ones at her Mum's child care center as they needed constant attention, especially those that seemed to be coming into their accidental magic age, where little spurts of uncontrollable magic occurred when they got emotional.
Posted By: Jimmi on 26.07.2017 - 12:04:36 (Views: 114)Návrhy a pripomienky:
Jimmi
21.08.2017 - 16:26:29

Sabina bola pri matke, hrala sa s mladšími deťmi v matkinom centre starostlivosti pre deti, kde potrebovali neustálu starostlivosť, hlavne tie, ktoré prišli do veku náhodnej mágie, v ktorom sa vedeli vyskytnúť výbuchy nekontrolovateľnej mágie, keď mali problém s emóciami.This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.