Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


Harry věděl, co to znamená. Nemělo to nic společného s fyzickým přežitím. Mohli by oba žít navěky, ale navěky by jeden druhého pronásledovali. Harry nedokázal žít bez strachu o bezpečí každého, koho byť jen zběžně znal, a Voldemort by využil všeho a všech, aby se k Harrymu dostal.

Harry knew what it meant. It had nothing to do with actual physical survival. They could both live forever, but would forever hunt each other. Harry could not live without fear for the safety of anyone he knew even remotely. Voldemort would use anything and everything to get to Harry, anyone and everyone.
Posted By: arabeska on 11.06.2019 - 09:46:24 (Views: 49)Návrhy a pripomienky:
kar
27.05.2019 - 16:11:39

Harry věděl, co to znamená. Nemělo to noc společného s fyzickým přežitím. Mohli by oba žít navěky, ale navěky by jeden druhého pronásledovali. Harry nemohl žít bez strachu o bezpečí kohokoliv, koho by jen zběžně znal. Voldemort by využil všechno a všechny, aby se dostal k Harrymu.This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.