Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


"Nemohla jste tušit, jak moc špatně se chovali," pohlédl jí do očí - vděčný, že posbíral sdostatek sebekontroly, aby nedošlo ke spojení. "Je to jejich vina, ne vaše. Koho by taky napadlo, že se najdou tací, ať už jakkoliv nepříjemní, co budou jednat s vlastním příbuzným, jako Dursleyovi jednali se mnou? Kdybych vám vyčítal, co se dělo u Dursleyových, měl bych snad také začít někoho popotahovat kvůli našim, kvůli Cedrikovi a Siriusovi?"

"You couldn't have known how bad they really were," Harry looked her in the eye, glad he had found some control and wouldn't trigger a connection. "I don't blame you. I blame them. Who would expect anyone to treat family the way the Dursleys treated me, no matter how unpleasant they are? If I blamed you for the Dursleys who should I blame for my parents, or Cedric, or Sirius?"
Posted By: arabeska on 10.11.2017 - 08:36:44 (Views: 96)Návrhy a pripomienky:
Berninka1
24.09.2017 - 22:16:25

"Nemohla jste vědět jak špatní skutečně byli," podíval se jí Harry do očí, vděčný, že opět měla zpět svou kontrolu a nesnažila se o kontakt. "Neoviňuji Vás. Obviňuji je. Kdo mohl předpokládat útok a nebezpečí od své rodiny, jak na mě útočili Dursleyovi, bez ohledu na to jak nepříjemní jsou? Kdybych Vás obviňoval za Dursleyovi, koho bych měl obvinit za mé rodiče, Cedrika nebo Siriuse?"
Ganlum
28.09.2017 - 23:02:37

"Nemohla jste vědět, jak zlí opravdu byli," podíval se jí Harry do očí, rád, že se ovládl a neztratil spojení. "Neviním vás. Viním je. Kdo by očekával, že bude rodina jednat tak, jak Dursleyovi zacházeli se mnou, bez ohledu na to, jak jsou nepříjemní? Kdybych vás vinil z Dursleyových, komu bych měl dávat za vinu mé rodiče nebo Cedrika či Siriuse?"
Elza
22.10.2017 - 15:04:25

"Nemohla jste tušit, jak moc špatně se chovali," pohlédl jí do očí - vděčný, že posbíral sdostatek sebekontroly, aby nedošlo ke spojení. "Nemůžete za to. Jejich vina. Koho by taky napadlo, že se najdou tací, ať už jakkoliv nepříjemní, co budou jednat s vlastním příbuzným, jako Dursleyovi jednali se mnou? Kdybych vám vyčítal, co se dělo u Dursleyových, měl bych snad také začít někoho popotahovat kvůli našim, kvůli Cedrikovi a Siriusovi?"

-----------------poznámky pro ostatní překladatelky:
...nedošlo ke spojení... wouldn't trigger a connection = pokud si pamatuji, mívá Harry potíže s tím, že se s ostatními příliš propojuje (na empatické úrovni), tedy že mezi jím a ostatními nastává spojení, aniž by chtěl. Tentokrát se mu podařilo to udržet pod kontrolou, za což je velmi rád.
--------------------------
Ani
23.10.2017 - 07:54:51

možná "...Je to jejich vina, ne vaše. Koho by taky..." ?This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.