Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


"Navštívím je," odpověděl tišeji Harry, v jeho hlase ale stále zůstával vztek. "Postarám se, aby byli šťastní. Merlin mi pomáhej, když budu muset, vezmu si je do opatrovnictví. Žádné dítě neprožije to, co jsem si prožil já, dokud existuje cokoliv, co můžu udělat, abych tomu zabránil."

"I will visit them," Harry said more quietly but there was ferocity in his tone. "I will make sure they are happy. Merlin help me, if I have to I will take them away from their guardians. No child is going to live through what I did if there is anything I can do to stop it."
Posted By: arabeska on 26.07.2017 - 06:17:47 (Views: 73)Návrhy a pripomienky:
Jimmi
06.07.2017 - 15:35:04

"Navštívim ich," odpovedal potichšie Harry, ale v jeho hlase bola zúrivosť. "Postarám sa, že sú šťastní. Merlin mi pomáhaj, ak budem musieť, vezmem ich od opatrovníkov. Žiadne dieťa neprežije to, čo som prežil ja, ak existuje čokoľvek, čo môžem urobiť, aby som to zastavil."This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.