Preklady online
Toto je konkrétny odsek, ktorý treba preložiť

Všetky svoje návrhy píšte do komentára. Taktiež ak máte pripomienky k prekladu:)

Predchádzajúci Ďalší


"Harry je s tvými rodiči, Rone, a zůstane s nimi až do pohřbu," oznámil s ostrým pohledme Severus. "Charlie, dvojčata a Bill už jsou tam také. Harry má dost lidí, kteří ho podporují. Nesmíte opustit hrad ve snaze mu pomoci. Jestli se chcete zúčastnit pohřbu, musíte si vyžádat ředitelovo povolení."

"Harry is with your parents Ron and will stay there until the funeral," Severus said with a sharp look. "Charlie and the twins and Bill are there. Harry has enough people to support. You may not leave the castle to try to help him. If you wish to attend the funeral you must ask the headmaster's permission."
Posted By: arabeska on 26.07.2017 - 05:39:13 (Views: 41)Návrhy a pripomienky:
Jimmi
04.07.2017 - 14:00:46

“Harry je s tvojimi rodičmi, Ron a zostane s nimi až do pohrebu,” s ostrým pohľadom oznámil Severus. “Charlie, dvojčatá a Bill sú tam tiež. Harry má dosť ľudí, ktorí ho podporujú. Nesmiete opustiť hrad v snahe pomôcť mu. Ak sa chcete zúčastniť pohrebu, musíte si vyžiadať riaditeľove povolenie.”This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.